First-Time Homebuyer Workshop in Tagalog/Filipino

Date: 
Saturday, November 18, 2017 - 9:00am to 3:00pm
Location: 
Balance (formerly CCCS) at 595 Market Street
9th Floor Conference Room 960
San Francisco, CA 94105
United States

*This workshop will be presented in Tagalog/Filipino Language*

Learn about renting versus buying, homeowner responsibilities, selecting lenders, realtors and brokers, pre-approval vs. pre-qualification, escrow and closing. In addition, discover local programs that are available to assist first-time homebuyers and what criteria must be met to qualify.

Please note: Tickets are non-refundable after 12:00 pm on Friday before the workshop. Please arrive on time. Attendees who arrive more than 15 minutes after the scheduled start time will not receive credit for attending. No exceptions.


DESKRIPSYON:

Ang buong workshop na ito ay ilalalahad sa wikang Tagalog/Filipino.* Alamin ang pagkakaiba ng pag-uupa laban sa pag-aari ng bahay, mga responsibilidad ng pagiging may-ari ng bahay, pagpili ng lender, realtor at broker, pagkakaiba ng pre-approval sa pre-qualification, escrow at closing. Maliban dito, alamin ang mga iba't ibang programa para sa mga first-time homebuyer upang makatulong sa pagbili ng bahay at ang mga patakaran para maaaring mag-kwalipika sa mga programang ito. 

Isang paalaala: hindi maaring i-refund ang bayad sa tiket matapos ng alas-12 ng tanghali ng Biyernes bago ng araw ng workshop. Siguraduhing dumating sa takdang oras. Hindi bibigyan ng kredito ng pagdalo ang sinumang dumating ng 15 minuto malipas magsimula ang klase. Walang exception.